Název: Moje vnitřní krajina
Další názvy: My inner Landscape
Autoři: Procházková, Nela
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Oponent: Vančát, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2391
Klíčová slova: barvy;malba;portrét
Klíčová slova v dalším jazyce: colours;painting;portrait
Abstrakt: Diplomová práce se skládá ze dvou částí, části praktické a části teoretické. Praktická část obsahuje sedm obrazů na sololitových deskách, které jsou zaštítěny pod názvem "Moje vnitřní krajina", s osobním podnázvem "Masky jako tváře", s cílem vystihnout a uchopit téma dle vlastní představy o tom, že každá tvář má svoji masku. Výsledné obrazy jsou pojaty čistě osobitě, stojící na osobní výpovědi, průběhu a úskalích práce, které v sobě nesou. Část druhá, teoretická, kde se snažím uchopit, vysvětlit a obhájit svou tvorbu. Nastiňuji, vyzdvihuji a vysvětluji zde mnou zvolené pojmy, které se úzce pojí s mou praktickou prací. Připojuji zde i svůj pohled na celý průběh práce, finální podobu děl a ve finále předkládám i didaktickou podobu, která by se mohla stát předlohou pro výuku výtvarné výchovy.
Abstrakt v dalším jazyce: My dissertation has two parts: a practical part and theoretical part. The practical part consists of seven picture painted on sololite boards. I have called them "My inner landscape" with a subtitle "Masks as faces". This subtitle should express my image that every face has its mask. The final form of the pcitures reflects my personal vision and feelings and also some changes and difficulties which appeared during the process of work. In the second, theoretical part I try to present and defend my paintings. I explain here ideas closely connected with my practical work. I express my view of the whole work and I also submit a didactic form which could be helpful for teaching art.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Nela Prochazkova.pdfPlný text práce4,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova Nela - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova Nela - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova Nela - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce437,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2391

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.