Title: Nezávislost soudců a advokátů v historickém vývoji
Other Titles: Independence of judges and lawyers in the historical development
Authors: Froulová, Dominika
Advisor: Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Formánková Vlasta, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23911
Keywords: nezávislost soudců a advokátů;historický vývoj;spravedlivý proces;garance nezávislosti;numerus clausus;povinnost mlčenlivosti;zákon o advokacii.
Keywords in different language: the independence of the judges and the advocates;the historical development;the just trial;the guarantee of the independency;numerous clausus;the obligation of confidentiality;act of advocacy.
Abstract: V diplomové práci na téma nezávislost soudců a advokátů v historickém vývoji je řešen jeden ze základních principů spravedlivého řízení a to nezávislost obou těchto právních profesí. Historickým průřezem vývoje postavení soudce spolu se srovnáním právní úpravy v jiných státech je konstatován současný stav nezávislosti soudců. Druhou část tvoří historický vývoj nezávislosti advokáta, který je doplněn právními úpravami některých členských států EU a současnou právní úpravou v ČR.
Abstract in different language: The theme of this diploma theses is the independence of the judges and the advocates and its historical development and it deals with one of the basic principles of the just trial the independence of both of these legal professions. The historical outline of the development of the status of the judges as well as the comparison of the legislation in other countries shows the current state of the independence of the judges. The second part is concerned with the historical development of the independence of the advocates as well as the legislation of some other member states of the European Union and the current legislation in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Froulova Dominika.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce433,12 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce713,49 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce300,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23911

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.