Title: Rozpočty a kontrola hospodaření územních samosprávných celků
Other Titles: Budgets and control of economic management of regional-self government units
Authors: Vaníčková, Martina
Advisor: Kopecký Martin, Doc. JUDr. CSc.
Referee: Jánošíková Petra, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23919
Keywords: územní samosprávné celky;obec;kraj;hospodaření;kontrola hospodaření;finanční kontrola;rozpočet;rozpočtové zásady;rozpočtový proces;rozpočtové příjmy;rozpočtové výdaje
Keywords in different language: autonomous regions;municipality;region;economy;economy controls;financial control;budget;budget principles;budget proces;budget incomes;budget outcomes
Abstract: Diplomová práce se zabývá procesem sestavování rozpočtů územních samosprávných celků, jeho zásadami a následnými kontrolami hospodaření podle těchto rozpočtů a kontrolami celého hospodaření obcí. Součástí práce je seznámení s důležitými pojmy v rámci dané problematiky a především porovnání teorie s praxí při procesu sestavování rozpočtů a kontrol hospodaření. Rozdílnost teorie a praxe je v celé práci uvedena.
Abstract in different language: This thesis deals with the budget process of local goverments, principles of the process and economic and financial controls of these municipalities budgets. Part of this thesis is to introduce the important concepts in this issue, and primarily comparison the theory with practice of budget process and controls, as emerged from the analysis. Differences of these process are in whole thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Rozpocty a kontrola hospodareni uzemnich samospravnych celku.pdfPlný text práce860,76 kBAdobe PDFView/Open
Vanickova Kopecky vedouci.pdfPosudek vedoucího práce765,75 kBAdobe PDFView/Open
Vanickova Janosikova oponent.pdfPosudek oponenta práce617,92 kBAdobe PDFView/Open
Vanickova.pdfPrůběh obhajoby práce537,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23919

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.