Název: Soubor ručně paličkovaných autorských šperků
Další názvy: Aggregate authorial by hand make bobbin lace jewel
Autoři: Tíková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Potůčková, Naděžda
Oponent: Poláček, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2393
Klíčová slova: paličkovaná krajka;paličkování;příroda;geometrie;šperky
Klíčová slova v dalším jazyce: bobbin lace;bobbin;nature;geometry;jewellery
Abstrakt: Předmětem diplomové práce je tvorba ručně paličkovaných autorských šperků. V teoretické části se zabývám historií paličkované krajky v Čechách se zaměřením na jihočeské krajkářství a zahraniční vlivy. V praktické části se inspiruji květinami jako zástupci přírody, funkcionalismem a geometrickou abstrakcí jako jejím protikladem. Technikou paličkované krajky jsem vytvořila šest šperků. V textu se věnuji výrobě šperku pomocí zvolené techniky a problematice následné péče. Didaktická část se věnuje metodice výuky paličkované krajky pro Základní umělecké školy. Uvádím zde návrhy na praktická cvičení strukturovaná do čtyř tematických celků podle rozložení ve školním roce.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of my thesis is making of handmade authorial bobbin-lace jewellery. In the theoretical part I am concerned with the history of bobbin-lace in the Czech Republic with focusing on making laces in South Bohemia and its foreign influences. In the practical part I let myself inspired by flowers as the elements of nature, and by functionalism and geometric abstraction as their opposition. I have created six pieces of bobbin-lace jewellery. In the text below I describe particular bobbin-lace making technique and the problematic of subsequent care. Didactic part is dedicated to the ways of bobbin-lace teaching at art schools. I present projects of practical exercises divided in four thematic units according to the whole-year schedule.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Petra Tikova.pdfPlný text práce20,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tikova Petra - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tikova Petra - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tikova Petra - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce435,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
De_Stilj.zipDe Stilj14,67 MBZIPZobrazit/otevřít
Kala.zipKala18,93 MBZIPZobrazit/otevřít
Orfismus.zipOrfismus13,7 MBZIPZobrazit/otevřít
Orchidej.zipOrchidej18,47 MBZIPZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2393

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.