Název: Významná umělecká osobnost plzeňského regionu: architekt Hanuš Zápal
Další názvy: Important art individuality from pilsen region: architect Hanuš Zápal
Autoři: Švugerová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Souček, Jan
Oponent: Lukavský, Jindřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2394
Klíčová slova: Hanuš Zápal;architektura;meziválečná architektura;Plzeň;architektura školních budov;sociální stavby
Klíčová slova v dalším jazyce: Hanuš Zápal;architecture;interwar architecture;Pilsen;architecture school buildings;social buildings
Abstrakt: Architekt Hanuš Zápal vytvořil za svého působení ve službách města Plzně řadu návrhů budov pro nejrůznější účely. Kromě školských staveb byly vytvořeny podle jeho návrhů bytové domy, domy pro sociální péči, obytné domy, tedy řada staveb ryze účelových, ale i řada staveb výrazně osobního charakteru. Hanuš Zápal nebyl pouze projektantem ve službách úředních, ale i architektem, který samostatně pracoval i ve výslužbě, o kterou byl nucen vzhledem k zdravotnímu stavu požádat. Hanuš Zápal jako osobnost se také zajímal o politické a kulturní dění ve ?své? Plzni. Jeho dílo navazovalo na kontext meziválečné architektury nejen Československé, ale i mezinárodní. Stal se tak spolu tvořitelem meziválečné Plzně.
Abstrakt v dalším jazyce: Architect Hanuš Zápal created in the service of the City of Plzeň (Pilsen) building a great number of proposals for various purposes. In addition to school buildings which were built according to his designs, there were many residential homes, houses for social care, residential homes and great number of significant buildings of a personal nature belonging to his works. Hanuš Zápal was not only in the service man of the official designer, but also the architect who worked independently even in retirement, he was forced to because of the illness to ask. Hanuš Zápal as a person interested in political and cultural events in "his" Pilsen. His work drew on not only the architectural context of inter-war Czechoslovakia, but also international. He became the cobuilder of Pilsen City between the World wars.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Svugerova.pdfPlný text práce3,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svugerova - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svugerova - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svugerova - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce471,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2394

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.