Title: Reformní snahy v Rusku v letech 1861-1917
Other Titles: Reform efforts in Russia in the years 1861-1917
Authors: Žukovová, Michaela
Advisor: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr.
Referee: Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23985
Keywords: reformy;antirefomy;samoděržaví;autokracie;průmyslová revoluce;witte;stoplypin;pád carismu
Keywords in different language: reforms;antireforms;autocracy;the industrial revolution;witte;stoplypin;the fall of csarism
Abstract: Cílem předkládané práce je zmapovat nejdůležitější události v Rusku během období druhé poloviny devatenáctého a počátku dvacátého století, a nalézt příčiny odlišného kulturně politického a hospodářského vývoje Ruska oproti ostatním zemím v Evropě té doby. Úvodní kapitoly jsou věnovány tisíci letům ruské historie, které tomuto období předcházely, a které zásadně ovlivňovaly nebo přímo předurčovaly následující historické dění. Kapitola 3 se zabývá obdobím buržoazních revolucí v Evropě i v Rusku, jež vytvořilo rámec dramatických dějinných událostí diskutovaného období, o kterých je pak podrobně pojednáno v kapitolách 4, 5 a 6. Získané poznatky jsou shrnuty a zhodnoceny v závěrečné kapitole 7.
Abstract in different language: The aim of this study is to explore the most important events in Russia during the late nineteenth and early twentieth century, and to find the causes of their different cultural and political and economic developments in Russia compared to other countries in Europe at that time. Introductory chapters deal with thousands of years of Russian history that preceded this period of time. It had a fundamental influence on the historical events that followed. Chapter 3 deals with the period of bourgeois revolutions in Europe and in Russia, which created a framework of dramatic historical events of the period in question, which are then discussed in detail in Chapters 4, 5 and 6. In the final chapter 7 are summarized and assessed acquired findings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reformni_ snahy v Rusku.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
DP - Zukovova.pdfPosudek vedoucího práce56,31 kBAdobe PDFView/Open
OP - Zukovova.pdfPosudek oponenta práce50,6 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Zukovova.pdfPrůběh obhajoby práce47,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23985

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.