Title: Právní postavení židovského obyvatelstva v Protektorátu Čechy a Morava
Other Titles: Legal Status of Jews in the Protectorate of Bohemia and Moravia
Authors: Pikal, Václav
Advisor: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr.
Referee: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23986
Keywords: protektorát čechy a morava;žid;rasové předpisy;nařízení;židovský majetek;říšský protektor;protižidovská opatření;zákon;antisemitismus
Keywords in different language: protectorate of bohemia and moravia;jew;racial regulations;jewish property;reich protector;anti-jewish measures;law;anti-semitism
Abstract: Diplomová práce se zabývá právním postavením židovského obyvatelstva v Protektorátu Čechy a Morava a související diskriminační legislativou, která zasahovala do všech oblastí každodenního života. Autor se pak zvláště zabývá analýzou stežejních protižidovských právních předpisů, zejména v oblasti majetkové a veřejného života.
Abstract in different language: This thesis deals with the legal status of Jews in the Protectorate of Bohemia and Moravia and related discriminatory legislation, which intervened in all areas of everyday life. The author then especially analyzes the fundamental anti-Jewish legislation, especially in the area of property and public life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Pikal vyti.pdfPlný text práce735,05 kBAdobe PDFView/Open
DP - Pikal.pdfPosudek vedoucího práce36,81 kBAdobe PDFView/Open
OP - Pikal.pdfPosudek oponenta práce38,86 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Pikal.pdfPrůběh obhajoby práce41,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23986

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.