Title: Znárodnění a konfiskace v letech 1945 - 1948 - činnost Mimořádního lidového soudu v Chebu
Other Titles: Confiscation and nationalization 1945-1948 – activities of the extraordinary public court in Cheb
Authors: Holečko, Vojtěch
Advisor: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr.
Referee: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23987
Keywords: mimořádný lidový soud v chebu;znárodnění;konfiskace;dekrety prezidenta republiky;komunismus;2. světová války;německé obyvatelstvo
Keywords in different language: extraordinary people's court in cheb;nationalization;confiscation;presidential decrees;communism;world war ii.;german population
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na činnost Mimořádného lidového soudu v Chebu, který se hlavně zabývá německou otázkou po 2. světové válce, nejvíce se zabývá znárodněním, konfiskací a činností mimořádného lidového soudu v Chebu. Tyto události se odehrávají mezi lety 1945 - 1948. Stručně pojednává o obnovení lidových soudů v roce 1948.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on activities of the Extraordinary people's court in Cheb, which is principally engaged in the German matter just after the World War II. It is mostly focused on the matter of nationalization, confiscation and activities of the Extraordinary people's court in Cheb. These major events are taking place between the years 1945 and 1948. Briefly discusses about restoring the people's courts in 1948.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Vojtech Holecko.pdfPlný text práce840,41 kBAdobe PDFView/Open
DP - Holecko.pdfPosudek vedoucího práce36,17 kBAdobe PDFView/Open
OP - Holecko.pdfPosudek oponenta práce32,56 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Holecko.pdfPrůběh obhajoby práce40,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23987

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.