Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBalík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorRoháčková, Vladimíra
dc.contributor.refereeValentová Vendulka, JUDr. et Mgr.
dc.date.accepted2016-1-25
dc.date.accessioned2017-02-21T09:39:22Z-
dc.date.available2014-6-4
dc.date.available2017-02-21T09:39:22Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-8-25
dc.identifier60998
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23988
dc.description.abstractPráce pojednává o rozboru Říšského notářského řádu z roku 1512, který ovlivnil vývojové myšlenky ve veřejném pořádku a právním stavu. Další kapitoly jsou doplňující téma a jimi je Svatá říše římská a stav notářství, další kapitola je věnována samotnému císaři Maxmiliánu I. a jeho snaze o reformu v říší, notářství v evropských zemích a české notářstvícs
dc.format84 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsvatá říše římskács
dc.subjectnotářstvícs
dc.subjectříšský notářský řádcs
dc.subjectcísař maxmilián i.cs
dc.subjectčeské notářstvícs
dc.subjectříšský komorní soudcs
dc.titleNotářský řád za vlády Maxmiliána I.Habsburskéhocs
dc.title.alternativeNotarial code during government of Maxmilián I.Habsburskýen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe dissertation deal about analysis of the empire notarial code 1512, which influence developmental idea in public order and legal state. Next chapters are complementary the topic. For example is The Holy Roman Empire and state of nottary's office, next chapter is devoted emperor Maxmilian I. and his in an effort of reformation in empire, nottary's office in European state and nottary's office of Czech.en
dc.subject.translatedthe holy roman empireen
dc.subject.translatednottary's officeen
dc.subject.translatedof the empire notarial codeen
dc.subject.translatedemperor maxmilian i.en
dc.subject.translatednottary's office of czechen
dc.subject.translatedof the empire chamber court of lawen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace- Rohackova.pdfPlný text práce5,09 MBAdobe PDFView/Open
DP - Rohackova.pdfPosudek vedoucího práce55,03 kBAdobe PDFView/Open
OP - Rohackova.pdfPosudek oponenta práce67 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Rohackova.pdfPrůběh obhajoby práce39,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.