Title: Církevní sňatky: minulost, budoucnost, perspektiva
Other Titles: Holy Matrimony: Past, Future, Perspective
Authors: Jiroutová, Tereza
Advisor: Valeš Václav, JUDr. Bc. Ph.D.
Referee: Hrdina Antonín, Prof. JUDr. DrSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23989
Keywords: církevní sňatek;manželství;rodinné právo;kanonické právo
Keywords in different language: holy matrimony;marriage;cannonical law;family law
Abstract: Práce se zabývá historickým vývojem církevního sňatku, jeho současnou podobou a budoucí perspektivou z pohledu práva.
Abstract in different language: This thesis main topic is the holy matrimony, it's historical development, present form and perspective as a law policy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce633,44 kBAdobe PDFView/Open
DP - Jiroutova Tereza.pdfPosudek vedoucího práce62,91 kBAdobe PDFView/Open
OP - Jiroutova Tereza.pdfPosudek oponenta práce92,95 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Jiroutova Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce36,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23989

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.