Název: Internetové prezentace českých a světových galerií.
Další názvy: Czech and worldwide Internet based Galleries
Autoři: Vaňourková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Zikmundová, Vladimíra
Oponent: Podlipský, Rudolf
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2399
Klíčová slova: Webové prezentace;galerie;muzeum;interaktivní aplikace;aktivizační materiál;strategické přístupy zveřejňování informací
Klíčová slova v dalším jazyce: Web presentations;gallery;museum;interactive applications;activating material;strategic approaches to publish information
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je zabývat se přístupy vybraných webových prezentací galerií a muzeí, které používají v kontaktu s potenciálním návštěvníkem nebo uživatelem online informací a analyzovat tyto přístupy z hlediska využití zveřejňovaných informací pro výuku ve výtvarných oborech. První část je zaměřená na samotnou analýzu a určení strategií, které vybrané internetové prezentace nabízejí. Další část je věnována rozboru a popisu jednotlivých aplikací. Následuje přehled a popis aktivizačního materiálu, který nabízejí zmíněné webové prezentace a interaktivní edukativní aplikace nabízené galeriemi online.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to deal with approaches of selected web presentations of galleries and museums, which they use in a contact with a potential visitor or user of online information, and to analyze these approaches in terms of use of published information for teaching in the fields of art. The first part focuses on the analysis and a determination of strategies that the selected web presentations offer. Another part is devoted to the analysis and description of each application. The following is an overview and a description of the activating material, which is offered by the mentioned web presentations, and interactive applications which online galleries offer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_2012.Veronika_Vanourkova.pdfPlný text práce4,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vanourkova Veronika - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vanourkova Veronika - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vanourkova Veronika - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce478,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2399

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.