Title: Analytický popis mírového projektu Jiřího z Poděbrad
Other Titles: An analytical description of Jiří z Poděbrad's peace project
Authors: Smrčková, Radka
Advisor: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr.
Referee: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23993
Keywords: jiří z poděbrad;mírový projekt;husitství;český král;křesťanství;mírová organizace;osn;eu;nato
Keywords in different language: george of podebrady;peace project;hussite movement;czech king;christianity;peace organizations;un;eu;nato
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na analytický popis mírového projektu Jiřího z Poděbrad. První dvě kapitoly práce se zaměřují na osobu Jiřího z Poděbrad. Je zde podrobně zmapován jeho původ, mládí a cesta na královský trůn. Nejvíce se pak práce zaměřuje na vládu Jiřího a hlavní okolnosti, které nastaly v průběhu jeho kralování a ovlivnily tak Jiřího život. Hlavním těžištěm práce je kapitola zaměřující se na popis mírového projektu, spočívající především v analýze vlastního textu smlouvy. Jsou zde uvedeny důvody vzniku projektu, jeho obsah a hlavní cíle a myšlenky. Podrobný popis mírového projektu je následně završen závěrečnou kapitolou, ve které je projekt srovnáván se soudobými organizacemi, jako je Organizace Spojených národů, Evropská unie či Severoatlantická aliance.
Abstract in different language: The thesis focuses on the analytical description of the George of Podebrady's peace project. The first two chapters focus on the person of George of Podebrady. There is a detailed mapping of his origin, youth and the path to the throne. Most of the work is focused on the George's government and major events that occurred during his reign and influenced the way of George's life. The main focus is the chapter focusing on the description of the peace project, consisting primarily of the analysis of the text of the contract. There are given the reasons for the project, its content and main goals and ideas. A detailed description of the peace project is then completed with the final chapter, in which the project is compared with contemporary organizations, such as the United Nations, the European Union and the North Atlantic Alliance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Smrckova.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
DP - Smrckova Radka.pdfPosudek vedoucího práce45,09 kBAdobe PDFView/Open
OP - Smrckova Radka.pdfPosudek oponenta práce46,62 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Smrckova Radka.pdfPrůběh obhajoby práce46,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.