Title: Soudní soustava za vlády Marie Terezie a Josefa II.
Other Titles: The Judicial System under the reign of Maria Theresa and Joseph II.
Authors: Niklová, Barbora
Advisor: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Referee: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23997
Keywords: soudní soustava;marie terezie;josef ii.;feudální absolutismus;reforma soudnictví;zemský soud;soudní řízení;kodifikace
Keywords in different language: the judicial system;maria theresa;joseph ii.;the feudal absolutism;the judicial reform;the provincial court;the judicial proceedings;codifications
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku soustavy soudnictví za vlády Marie Terezie a Josefa II. Z důvodu kontinuity se však práce zabývá i soustavou soudnictví od počátku českého státu. Cílem této práce bylo objasnit, jak se postupně měnily názvy soudů, jejich kompetence a organizační uspořádání. Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. První část popisuje soudnictví od počátku českého státu do roku 1620. Další část práce pojednává o soudech v období feudálního absolutismu. V následující kapitole je popsána soudní soustava za vlády Marie Terezie. V poslední části práce je rozvedena soudní soustava za vlády Josefa II.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the issue of the Judicial System under the reign of Maria Theresa and Joseph II. For reasons of continuity the work deals with the the Judicial System since the beginning of the Czech state. The aim of this diploma thesis was clarify how courts changed their names, competitions and organizational structure. The thesis is divided into four parts. The first part is described the judiciary since the beginning of the Czech state to 1620. Next part deals with courts in the time of the feudal absolutism. The following chapter is described the Judicial System under the reign of Maria Theresa. The last part is focused on the Judicial System under the reign of Joseph II.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce893,78 kBAdobe PDFView/Open
DP - Niklova Barbora.pdfPosudek vedoucího práce36,28 kBAdobe PDFView/Open
OP - Niklova Barbora.pdfPosudek oponenta práce35,44 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Niklova Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce40,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23997

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.