Název: "Skladba", cyklus fotografií vytvořený na konkrétní hudební kompozici
Další názvy: A composition - a series of photographs created for particular music
Autoři: Malinová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Aubrecht, Vojtěch
Oponent: Mašek, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2400
Klíčová slova: fotografie;fotografický cyklus;hudební skladba;hudba
Klíčová slova v dalším jazyce: photograph;photograph cycle;musical composition;music
Abstrakt: Cílem této práce je vytvořit tři fotografické cykly na zvolenou hudební kompozici. Každý cyklus nazírá skladbu z jiného úhlu a je v jiném fotografickém duchu. Cykly jsou vytvořeny na atmosféru, rytmus a význam textu skladby. První cyklus se skládá ze stylizovaných portrétních fotografií, druhý cyklus představuje abstraktní fotografie pohybu a poslední je momentka. Prezentovaný soubor obsahuje celkem 21 fotografií o rozměrech 30 x 40 cm. V teoretické části se věnuji propojení hudby a obrazu, dále pak oblastem, kde dochází k propojení fotografie a hudby. V další kapitole popisuji tvůrčí proces fotografování. V poslední části mé práce je popsán koncept přípravy na hodiny fotografie tak, aby skýtal ve výsledku různorodé možnosti zpracování.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this project was to create three different photograph cycles to match one chosen piece of music. Each cycle considers the musical composition from a different point of view and is of a different photography genre. The three cycles were created to match the athmosphere, the rhythm and the meaning of the song. The first cycle consists of portrait photographs, the second one of abstract photographs of movement and the last one of them focuses on capturing the moment.The presented project contains 21 photographs in total (size 30x40 cm).The theoretic part of my project is about connecting music with picture and talks about fields that use this connection. The next part of the project is about the actual making of such creative photograph cycles. In the last part of my work is described the concept of preparation on photography lessons, so that it provides various ways of adaptation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP PAVLINA MALINOVA.pdfPlný text práce28,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malinova Pavlina - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malinova Pavlina - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malinova Pavlina - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce492,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2400

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.