Title: Kodifikace trestního práva od počátku 18. do počátku 20. století
Other Titles: Codification of the criminal law from the early 18th to the early 20th century
Authors: Sládková, Miroslava
Advisor: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr.
Referee: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24000
Keywords: zločin;trest;soudnictví;právo
Keywords in different language: crime;punishment;justice;law
Abstract: Trestní právo je bezesporu významné právní odvětví, které má za sebou poměrně dlouhý vývoj. Téma mé diplomové práce se zabývá kodifikací trestního práva od počátku 18. do počátku 20. století. Zaměřuji se tedy na období, které mělo z hlediska vývoje tohoto právního odvětví zásadní význam, jelikož se v něm začalo formovat moderní trestní právo na našem území.
Abstract in different language: Criminal law is undoubtedly an important area of law with a long history. My thesis discusses the codification of the criminal law from the early 18th to the early 20th century. It deals with a period essential in terms of the development of this area of law as it began to create the modern criminal law in our country
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kodifikace trestniho prava od pocatku 18. do pocatku 20. stoleti.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
DP - Sladkova Mirolava.pdfPosudek vedoucího práce41,09 kBAdobe PDFView/Open
OP - Sladkova Miroslava.pdfPosudek oponenta práce72,04 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Sladkova Miroslava.pdfPrůběh obhajoby práce48,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24000

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.