Title: Zadávání veřejných zakázek dle práva EU a národního práva
Other Titles: Public procurement process under national and EU law
Authors: Flaksa, Tomáš
Advisor: Ficner Tomáš, JUDr. Ph.D.
Referee: Vítek Jindřich, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24003
Keywords: zadávání veřejných zakázek;podstatná změna smlouvy;změna smlouvy;přípustná změna smlouvy
Keywords in different language: public procurement;substantial change;amendment agreements;permissible change treaty
Abstract: Cílem této diplomové práce je analýza úpravay veřejných zakázek, kdy vedle popsání základních institutů souvisejících s touto problematikou je hlavní část práce zaměřena na přípustnost změny smlouvy na veřejnou zakázku, zejména pak ve fázi realizační. V této části je rozebírána problematika přípustnosti změn této smlouvy s ohledem na rozhodovací praxi, která následně ovlivnila komunitární úpravu změny smlouvy a také návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek, kterým se zabývá poslední část práce.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to analyze the regulation of public procurement, in addition to describing the basic institutions related to these issues is a major part of the work focused on the admissibility of amendments to a public contract, especially in the phase of implementation. This part examines the issue of the admissibility of amendments to this Treaty with a view to making practice, which in turn affected the community adjustment contract changes and a new law on public procurement, which deals with the last part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas Flaksa - Diplomova prace - 2016.pdfPlný text práce532,82 kBAdobe PDFView/Open
Flaksa-1.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Flaksa-2.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Flaksa Tomas.pdfPrůběh obhajoby práce376,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24003

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.