Název: Tělo a tělesnost - cyklus fotografií zabývající se fotografickou adaptací uměleckých děl
Další názvy: Body and embodiment - a set of photographs dealing with photographic adaptation of artworks
Autoři: Šubrtová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Oponent: Poláček, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2403
Klíčová slova: fotografie;stylizace;akt;adaptace;rámcový vzdělávací program;postprodukce
Klíčová slova v dalším jazyce: photography;styling;nude;adaptation;frame educational programme;after production
Abstrakt: Tato diplomové práce se zabývá pohledem do historie vývoje vnímání a znázorňování těla a tělesnosti ve výtvarném umění. Je doplněna rozborem několika událostí z posledního desetiletí, týkajících se vnímání a zobrazování lidské nahoty v kontextu dnešní doby. Teoretická část se také věnuje analýze otázek recepce lidského těla a umělecky stylizované nahoty ve školních podmínkách a vzdělávací praxi v návaznosti na RVP. Praktická část práce se zabývá fotografickou adaptací uměleckých děl, vytvořenou v koncepčně promyšleném cyklu. Celý cyklus klade důraz na uměleckou stylizaci aktu a aranžovanou kompozici scén v kontextu s původním uměleckým dílem.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is concerned with a historical view of presenting body in visual art. There are in addition analysis of some happenings in last decades concerning the acceptance and presentation of human nakedness in visual art in connection with present world. The theoretical part of thesis is also concerned with questions of acceptance of human body and the artistic presentation of nakedness in school conditions and overall education practise in connection of Frame Educational Programme. The practical part of thesis is engaged in photographical adaptation of pieces of art created in thoughtful cycle. The whole cycle emphasizes on artistic stylize of nude and arranged composition of scenes in connection with original piece of art.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE-SUBRTOVA MONIKA.pdfPlný text práce38,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Subrtova Monika - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Subrtova Monika - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Subrtova Monika - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce489,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2403

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.