Název: Módní fotografie - cyklus stylizovaných fotografií
Další názvy: Fashion photography - stylized series of photography
Autoři: Vaněčková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Oponent: Uhl Skřivanová, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2404
Klíčová slova: fotografie;móda;reklama;Alfons Mucha;Aubrey Beardsley;Gustav Klimt;fotografická postprodukce;retušování fotografií
Klíčová slova v dalším jazyce: photography;fashion;advertising;Alfons Mucha;Aubrey Beardsley;Gustav Klimt;postproduction;retouching
Abstrakt: Cílem mé práce bylo vytvořit sérií 15 fotografií na téma Stylizovaná módní fotografie inspirovaná secesním uměním. Jako inspiraci jsem si zvolila práci tří secesních malířů, a to Aubreye Beardsleyho, Gustava Klimta a Alfonse Muchy. Na základě toho vznikly tři rozdílné cykly po pěti fotografiích. V první části teoretické práce se zabývám vztahem módní fotografie ke světureklamního průmyslu a světu umění a otázkou postprodukce v módní fotografii. Druhá část je věnována procesu práce na jednotlivých cyklech a v závěrečné části prezentují dva výtvarné projekty na téma reklamní průmysl.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis was to create a series of 15 photographs on the topic of ?Stylized Fashion Photography Inspired by Art Nouveau?. My inspiration was the work of three Art Nouveau painters, namely of Aubrey Beardsley, Gustav Klimt and Alfons Mucha. Their work was the basis for creation of three different cycles each consisting of five photographs. The first part of the theoretical section of the thesis concerns the relationship between fashion photography, advertising industry and the art itself, and the question of postproduction in fashion photography. The second part deals with the process of creation of individual cycles and in the final part are presented two art projects on the topic of advertising industry.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp_vaneckova.pdfPlný text práce8,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaneckova Martina - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaneckova Martina - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaneckova Martina - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce477,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2404

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.