Title: Pracovní doba a práce přesčas
Other Titles: Working hours and overtime
Authors: Vacikarová, Petra
Advisor: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Referee: Kolaříková Dana, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24058
Keywords: pracovní doba;práce přesčas;doba odpočinku;pracovní pohotovost;vývoj právní úpravy
Keywords in different language: working hours;overtime;rest periods;work readiness;regulatory developments
Abstract: Cílem bakalářské práce je analýza pracovní doby a práce přesčas dle zákoníku práce a následná analýza v oblasti dopravy. Pracovní doba v oblasti dopravy je ovšem velmi problematická, takže cílem této kapitoly je vymezení pojmů týkajících se dopravy a srovnání dohody AETR s Nařízením S 561/2006.
Abstract in different language: The aim of this thesis is the analysis of working hours and overtime in accordance with the Labour Code and subsequent analysis in the field of transport. Working hours in the transport sector, however, is very problematic, so the goal of this chapter is to define the terms relating to transport and AETR compared with Regulation S 561/2006.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Pracovni doba.pdfPlný text práce698,37 kBAdobe PDFView/Open
Vacikarova-1.pdfPosudek vedoucího práce211,07 kBAdobe PDFView/Open
Vacikarova-2.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Vacikarova Petra.pdfPrůběh obhajoby práce342,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24058

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.