Title: Úřad práce jako plátce dávek nepojistných systémů sociálního zabezpečení
Other Titles: The local government labour department and its role in the payment of social system allowances
Authors: Kabátová, Lenka
Advisor: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Referee: Vacík Antonín, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24065
Keywords: úřad práce české republiky;sociální péče;státní sociální podpora;sociální událost;hmotná nouze;nepojistná sociální dávka
Keywords in different language: labour office of the czech republic;social services;state social benefits;social event;material poverty;non-insurance social benefit
Abstract: Předmětem mé bakalářské práce je úloha Úřadu práce v oblasti nepojistných sociálních dávek. Cílem práce bylo podat ucelený přehled o nepojistných sociálních dávkách, jejich charakteristika, porovnání současné právní úpravy s právní úpravou před rokem 2012 a přiblížit úlohu Úřadu práce České republiky jakožto plátce jednotlivých nepojistných sociálních dávek občanům.
Abstract in different language: The subject of my bachelor thesis is the role of the Labour Office in non-insurance social benefits. The main goal of the thesis was to provide a comprehensive overview of non-insurance social benefits, their characteristics, the comparison of the current legislation with the legislation before 2012 and to give the insight into the role of the Labour Office of the Czech Republic as a payer of the individual non-insurance social benefits to citizens.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Lenka Kabatova.pdfPlný text práce421,8 kBAdobe PDFView/Open
Kabatova-1.pdfPosudek vedoucího práce213,21 kBAdobe PDFView/Open
Kabatova-2.pdfPosudek oponenta práce704,14 kBAdobe PDFView/Open
Kabatova Lenka.pdfPrůběh obhajoby práce387,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24065

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.