Title: Výtvarný projekt v přírodě
Other Titles: An Art project in nature
Authors: Dortová, Lucie
Advisor: Lukavský Jindřich, Mgr. Ph.D.
Referee: Komzáková Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24086
Keywords: land art;rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání;environmentální výchova;didaktická transformace obsahu;artefiletika;výtvarný projekt
Keywords in different language: land art;framework education programme for elementary education;environmental education;the didactic transformation of content;artephiletics;art project
Abstract: Diplomová práce Výtvarný projekt v přírodě navazuje na bakalářskou práci autorky. Zabývá se možnostmi realizace výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ v přírodě. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autorka přibližuje umělecký směr land artu a věnuje se analýze "přírodních" aspektů Rámcového vzdělávací programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), které by projekt podpořily. Praktická část se zabývá realizací, analýzou a zhodnocením pěti výtvarných aktivit v přírodě. Závěr práce shrnuje naplnění cílů projektu a doporučení, jak realizovat výuku v přírodě.
Abstract in different language: The M.A. thesis An Art project in nature follows up on the author's Bachelor thesis. It deals with the possibilities of implementing Art education lessons in nature for upper primary school level. The thesis consists of the theoretical and practical sections. In the theoretical section, the author introduces the Land art movement and analyses the "natural" aspects of the Framework Education Programme for Elementary Education, which support the project. The practical section expands on the implementation, analysis and evaluation of five Art activities in nature. The conclusion is a summary of whether the goals of the project have been fulfilled and provides some recommendations on how to execute Art education lessons in nature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Lucie Dortova.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Dortova Lucie_vedouci_Lukavsky_2016.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Dortova Lucie_oponent_Komzakova_2016.pdfPosudek oponenta práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Dortova Lucie_2016.pdfPrůběh obhajoby práce508,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24086

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.