Title: Specifika vybraných výtvarných technik z hlediska psychomotorické stresové zátěže u seniorů
Other Titles: Specifics of selected art techniques in terms of psychomotor stress in the elderly
Authors: Stanková, Dana
Advisor: Komzáková Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24091
Keywords: arteterapie;prvoprocesová arteterapie;výtvarné techniky;výtvarná činnost;stres;senioři
Keywords in different language: art therapy;art fortherapy;art techniques;art activity;stress;seniors
Abstract: Diplomová práce se zabývá specifiky výtvarných činností s ohledem na jejich psychomotorický vliv na jedince, který je aktuálně využívá. Hlavním těžištěm zájmu je identifikace stresových situací při jejich realizaci seniory, aby bylo možné detekovat výtvarné techniky vhodné či méně vhodné pro výtvarné činnosti se seniory. Výstupem diplomové práce je návrh klasifikace výtvarných technik z hlediska stresové zátěže seniorů.
Abstract in different language: The thesis deals with the specifics of art activities with regard to thein effect on psychomotor individual who is currently using. The main focus of attention will identify stressful situations in the inimplementation seniors to be able to detect art techniques suitable or less suitable for art activities with seniors. The outcome of the thesis is proposed classification of artistic techniques in terms of stress for seniors influence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stankova_DP.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Stankova Dana_2016.pdfPrůběh obhajoby práce448,85 kBAdobe PDFView/Open
STANKOVA_posudek_vedouci_Komzakova_2016.docPosudek vedoucího práce80 kBMicrosoft WordView/Open
STANKOVA_posudek_oponent_Slavik_2016.docPosudek oponenta práce83 kBMicrosoft WordView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.