Název: Sociální reklamní kampaň
Další názvy: Social Advertisment
Autoři: Finková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Zikmundová, Vladimíra
Oponent: Komzáková, Martina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2411
Klíčová slova: fotografie;žena;komplexy;sociální reklama
Klíčová slova v dalším jazyce: photography;woman;complex;social advertising
Abstrakt: Cílem této práce je vytvořit sérii sociálně motivovaných reklamních plakátů, které upozorňují na problematiku vnímání ženského fyzického vzhledu v současné kultuře. Vytvořené plakáty zobrazují rozličné části ženského těla, od jeho celku až po detail. Fotografie, které jsou na plakátech použity představují vzorek vybraných žen s negativním sebehodnocením. Plakáty s fotografiemi jsou doplněny kresebnými obrysy křídou, které mají zdůrazňovat daný komplex, jež ženu trápí, dále jsou k obraznému sdělení přidány texty, které mají pomoci vysvětlit, o jaký komplex se jedná a že je plakát vytvořen jako součást sociální reklamní kampaně. Praktická část kampaně předkládá tiskoviny, respektive jejich makety, které mají reprezentovat bilboard, city light vitrins, plakát a leták v různých kombinacích a velikostech. Všechny popsané tiskoviny byly realizovány formou digitální fotografie a dále zpracovány vektorovou grafikou v programech Adobe Ilustrator a Photoshop. Teoretická část diplomové práce je věnována významu komerční i nekomerční, sociální reklamy a jejímu vlivu na soudobou společnost. Teoretická část práce obsahuje sedm kapitol. První se věnuje reklamě a jejímu historickému vývoji, druhá je zaměřena na druhy reklamy, ve třetí je uveden etický kodex reklamy, ve čtvrté jsou představeni umělci a projekty, které pro mě byly při práci velkou inspirací,další kapitola se zmiňuje o využití tématu z hlediska edukace, v následující kapitole je popsána retrospektiva práce, její průběh a význam, a v poslední kapitole se věnuji realizaci námětu a práci na jednotlivých plakátech.
Abstrakt v dalším jazyce: As the object of the art work the visual art of naked woman body is considered. Its meaning was set on the meaning of a symbol or a sign. The author?s effort was to show a woman as a tender being of two faces, one, of bubbling up fragility, beauty and a grace, and another so woman typical, manipulation of world around capable as the nature itself. The collection contains twelve black and white photos with size of 40 x 60 cm. The art work is divided into a several cycles, which should represent a woman and her body as a symbolism of elements moving with world.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
teoreticka DP.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Finkova Barbora - posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce2,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Finkova Barbora - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Finkova Barbora - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce504,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prakticka_DP.zipPraktická část193,88 MBZIPZobrazit/otevřít
prubeh_prace.zipPrůběh práce1,91 MBZIPZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2411

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.