Název: Komerční prostor - cyklus surrealisticky stylizovaných fotografií nalezených zátiší a architektury
Další názvy: The commercial space - the cycle of surreal stylized pictures od founded still-lives and architecture
Autoři: Štaifová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Oponent: Poláček, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2412
Klíčová slova: fotografie;nalezená zátiší;surrealismus;HDR;komerční prostor
Klíčová slova v dalším jazyce: photography;found still life;surrealism;HDR;commercial space
Abstrakt: Cílem této práce je vytvoření fotografického cyklu na téma Komerční prostor. Jedná se o cyklus surrealistických fotografií plzeňských exteriérů, které se odrážejí v komerčních prostorech a výlohách na veřejných prostranstvích. Soubor patnácti barevných fotografií o rozměrech 30 x 40 cm je vytvořen technologií HDR. První kapitola teoretické práce obsahuje inspirační zdroje a popis vzniklých fotografií. Druhá kapitola se zabývá technologií HDR a historií tohoto zobrazování. Ve třetí kapitole se nachází informace o fotografovaných budovách města Plzně. Poslední kapitola teoretické části se zabývá pedagogickou reflexí vytvořeného cyklu ve školní praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: The focus of this work is the creation of a photographic cycle revolving around commercial space. It is a cycle of surrealistic photographs of Pilsner exteriors which are reflected in commercial spaces and shop windows in public areas. The collection of fifteen coloured photographs with dimensions of 30 x 40 cm is created by the HDR technique. The first chapter of theoretical work includes inspirational sources and a description of incurred photographs. The second chapter deals with HDR technique and the history of this imaging. In the third chapter, there is found the information about the photographed buildings of Pilsner city. The last chapter of theoretical part undertakes the pedagogical reflection of created cycle in practical schooling/school practices.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Barbora Uchytilova.pdfPlný text práce2,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uchytilova Barbora - posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uchytilova Barbora - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uchytilova Barbora - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce459,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2412

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.