Title: Tvorba Tamary Michejevové v kontextu současné dětské ruské literatury
Other Titles: Creation of Tamara Micheeva in the context of contemporary Russian children´s literature
Authors: Matoušková, Julie
Advisor: Sováková Jana, PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24139
Keywords: dětská literatura;tamara michejevová;překlad povídek;komentáře k překladu;využití ve výuce ruštiny;hodnocení tvorby autorky;současná ruská dětská literatura
Keywords in different language: childrens literature;tamara michejeva;translantion of tales;commentary specific translation problems;selected works in teaching;rating of creation of writer;about centemporary russian chilldrens literature
Abstract: Tématem diplomové práce je překlad povídek "Jurkiny Bumerangi", "Taj", "Joločnaja istorija " a pohádky "Žili-byli karandaši" od ruské dětské spisovatelky Tamary Michejevové, doplněný stručným komentářem. Diplomová práce je rozdělená do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá současnou ruskou dětskou literaturou, jejím stručným definováním, historií a problémy současnosti. V rámci této kapitoly je představeno deset vybraných současných dětských autorů. Druhá kapitola je věnována životopisu, dílu a hodnocení tvorby spisovatelky Tamary Michejevové. Součástí této kapitoly je rozhovor s autorkou. Třetí kapitola obsahuje stěžejní část práce, překlad povídek a pohádky s komentářem, který je zaměřený na konkrétní překladatelské problémy. Čtvrtá kapitola nastiňuje konkrétní využití vybraných povídky ve výuce ruského jazyka.
Abstract in different language: The topic of the thesis is translation of tales "Jurkiny bumerangi", "Taj", "Joločnaja istorija" a fairytale "Žili-byli karandaši" from Russian children´s writer Tamara Michejev, complete with brief commentary. Thesis is divided on four chapters. First chapter is about contemporary Russian children´s literature, brief definition of it, history and about problems of present. In this chapter is presented ten selected children´s authors. Second chapter is devoted to curriculum vitae, to the work and to and to rating of creation of writer Tamara Michejev. Part of this chapter is also the interview with author. Third chapter contains main part of work, translation of tales and fairytale with commentary. It´s focused on specific translation problems. Fourth chapter shows specific use of selected works in teaching of Russian language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Tamara Michejevova.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Matouskova - pos Sov - ved.pdfPosudek vedoucího práce686,67 kBAdobe PDFView/Open
Matouskova - pos Val - opon.pdfPosudek oponenta práce939,14 kBAdobe PDFView/Open
Matouskova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce294,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.