Title: Těhotenství z pohledu prenatální psychologie
Other Titles: Pregnancy from prenatal psychology point of view
Authors: Bílá, Jana
Advisor: Šámalová Kateřina, Mgr.
Referee: Brabcová Dana, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24141
Keywords: těhotenství;prenatální psychologie;prenatální komunikace
Keywords in different language: pregnancy;prenanatal psychology;prenatal communication
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na těhotenství z pohledu prenatální psychologie. Teoretické části se zabývá prenatální psychologií, prenatálními psychology, základními poznatky týkající se těhotenství, prenatální péčí, prenatální komunikací a jejím vlivem na další vývoj dítěte. Praktická část diplomové práce se zaměřuje na novodobé matky, jejich průběh těhotenství, pocity, které v tomto období prožívaly a na názor ohledně prenatální komunikace. Dotazníkem se zjišťovalo, co nastávající matky v době těhotenství pociťují a jak se věnují svému děťátku ještě před narozením.
Abstract in different language: The thesis concentrates on pregnancy from the prenatal psychology point of view. The theoretical part concentrates on the prenatal psychology, the prenatal psychologists, basic findings about pregnancy, prenatal care, prenatal communication and its influence on further development of the baby. The practical part of this thesis is concentrated on modern mothers, the progress of their pregnancy, feelings, which they experienced during this period of time, and their opinion on prenatal communication. The questionnaire helped to find out, which feelings the mothers have and how they treat their baby even before birth.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Bila.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Bila - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce329,93 kBAdobe PDFView/Open
Bila - oponent.pdfPosudek oponenta práce496,11 kBAdobe PDFView/Open
Bila - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce109,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24141

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.