Název: "Návrat k přírodě" - cyklus fotografií rozvíjející téma stylizované fotografie přírody
Další názvy: "Return to Nature" - series of photographs developing the theme of a stylized nature photography
Autoři: Plucnarová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Oponent: Vančát, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2415
Klíčová slova: fotografie;krajina;příroda;vnímání;prožitek;Bohumír Prokůpek;vývoj krajinomalby;fotografické ztvárnění krajiny
Klíčová slova v dalším jazyce: photography;landscape;nature;perception;experience;Bohumir Prokupek;development of landscape;photographic externalization of landscape
Abstrakt: Text diplomové práce zpracovává téma návratu k přírodě. Je rozdělený na tři části. První část je teoretická a zabývá se historickým vývojem žánru krajiny s důrazem na fotografický vývoj tématu krajiny/přírody. Podrobněji se věnuje vybraným českým fotografům 20. století. Ve druhé části se nachází východiska a popis vlastní tvorby praktické části diplomové práce. Třetí část je pedagogicky zaměřená a přináší návrh vyučovacího projektu pro ZUŠ s využitím tématu fotografie přírodních motivů.
Abstrakt v dalším jazyce: The text of the diploma thesis deals with the theme of return to nature. It is divided into three parts. The first theoretical part deals with the historical development of the landscape genre focused on the photographical development of the theme of landscape/nature. It focuses more closely on the chosen Czech photographers of the 20th century. The second part includes the bases and description of the practical part of the diploma thesis. The third part deals with educational use - a plan of a project - of the theme of natural motives for the ZUŠ (Primary Art Schools).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Plucnarova.pdfPlný text práce673,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plucnarova Petra - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plucnarova Petra - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plucnarova Petra - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce562,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2415

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.