Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovotná Lenka, PhDr.
dc.contributor.authorBenešová, Ivana
dc.contributor.refereeAišmanová Alexandra, PhDr.
dc.date.accepted2016-5-25
dc.date.accessioned2017-02-21T09:43:12Z-
dc.date.available2014-11-20
dc.date.available2017-02-21T09:43:12Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-14
dc.identifier64599
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24151
dc.description.abstractDiplomová práce "Poruchy příjmu potravy v dětském věku" se zabývá problematikou poruch příjmů potravy, především se zaměřením na mentální anorexii a mentální bulimii. Zaměřuje se na jejich etiologii, symptomy, epidemiologii i na možnosti jejich léčby. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část má celkem šest kapitol, první kapitola se věnuje atypickým a nespecifickým poruchám příjmu potravy, dalšími kapitolami jsou mentální anorexie a mentální bulimie. Předposlední kapitola se zabývá poruchami příjmu potravy u dětí. Poslední kapitola pak popisuje terapie těchto poruch. Cílem praktické části je výzkumné šetření pomocí dotazníku EAT -26, které probíhalo na plzeňské střední škole a zúčastnilo se ho celkem devadesát respondentek. Praktická část byla doplněna o dvě případové studie dvou pacientek, které v dětském věku trpěly mentální anorexií a dokázaly tuto poruchu za pomoci rodiny a přátel zvládnout. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že poruchy příjmu potravy mají vzrůstající tendenci a jsou závažným problémem již u dospívajících dívek.cs
dc.format90 s. (115 852 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmentální anorexiecs
dc.subjectmentální bulimiecs
dc.subjectporuchy příjmu potravycs
dc.subjectterapiecs
dc.titlePoruchy příjmu potravy v dětském věkucs
dc.title.alternativeEating disorders by the childrenen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis Eating Disorders of the children deals with the topic of eating disorders, mainly mental anorexia and mental bulimia. It focuses on etiology, symptoms, and epidemiology and on possibilities of therapy. The thesis is in two parts dividend, practical and theoretical. Theoretical part has chapters, the first one deals with atypical forms of eating disorders, next chapter is concernd with anorexia and bulimia. Penultimate chapter deals with eating disorders by children and the last one describes therapy of disorders. The main goal of practical part is questionnaire survey with EAT-26, which was at Secondary school in Plzeň realized by nineteen respondents. Practical part was completed with two case studies of two women, which suffered from mental anorexia and they overpowered this disorder thanks to family and friends. On the grounds of questionnaire survey was found out, that the tendency of eating disorder gowns up and it is a grave problem by pubescent girls.en
dc.subject.translatedmental anorexiaen
dc.subject.translatedmental bulimiaen
dc.subject.translatedeating disordersen
dc.subject.translatedtherapyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ivana Benesova_2016.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Benesova - oponent.pdfPosudek oponenta práce347,37 kBAdobe PDFView/Open
Benesova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce109,07 kBAdobe PDFView/Open
Benesova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce282,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.