Title: Motivace nezletilých jedinců k delikventnímu chování
Other Titles: Motivation of nonaged individuals to delinquent behaviour
Authors: Černý, Martin
Advisor: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Aišmanová Alexandra, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24154
Keywords: delikvence;nezletilci;motivace;heredita;kriminalita
Keywords in different language: delinquent behaviour;under aged individuals;motivation;heredity;criminality
Abstract: Diplomová práce se zaobírá tématem motivace nezletilých jedinců k delikventnímu jednání. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část popisuje základní pojmy, legislativu a prevenci dané problematiky. Praktická část obsahuje analýzu statistických dat Policie ČR týkající se delikventního jednání nezletilců a případovou studii pachatele trestné činnosti.
Abstract in different language: The dissertation is engaging in minors´ motivation to delinquent behaviour. The paper is divided into the theoretical and practical parts. The theoretical part is describing the basic terminology, legislation and prevention of these problems. The practical part is including the analysis of police statistics related to the delinquent aktivity of under aged individuals and the thesis of a culprit of detection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Cerny 2016.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Cerny - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce234,9 kBAdobe PDFView/Open
Cerny - oponent.pdfPosudek oponenta práce359,56 kBAdobe PDFView/Open
Cerny - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce128,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24154

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.