Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTonsern Clemens, Dr. phil.
dc.contributor.authorPříhodová, Kristýna
dc.contributor.refereeMehnert Elke, Prof. Dr. Habil.
dc.date.accepted2016-5-23
dc.date.accessioned2017-02-21T09:43:22Z
dc.date.available2013-12-6
dc.date.available2017-02-21T09:43:22Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-4-15
dc.identifier59947
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24156
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou románu "Der Räuber", pocházejícího z rakouského prostředí a jeho stejnojmenného filmového zpracování. Konkrétně se práce zaměřuje na hlavní postavu románu a filmu, Johanna Rettenbergera, dále na literární a filmové odlišnosti. Předložená práce se věnuje autorovi románu, Martinu Prinzovi, charakterizuje obecně pojem román jako žánr, poté se zabývá samotným románem "Der Räuber", v neposlední řadě představuje filmové zpracování románu. V dalších kapitolách jsou definovány pojmy jako zfilmování a filmová analýza, je pojednáno také o analýze figury v románu a ve filmu. Těžiště diplomové práce tvoří již zmiňovaná literární a filmová analýza hlavní postavy, jakožto analýza podstatných rozdílů v románu a filmu. V závěru práce jsou shrnuty a zhodnoceny výsledky analýzy.cs
dc.format57 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectDer räubercs
dc.subjectJohann Rettenbergercs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectrománcs
dc.subjectfilmcs
dc.subjectzfilmovánícs
dc.subjectsrovnánícs
dc.titleDer Räuber: eine vergleichende Analyse von Roman und Film Der Räuber: analýza románu a filmucs
dc.title.alternativeDer Räuber: a comprehensive analysis of the novel and the filmen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of this thesis is the analysis of the Austrian novel "Der Räuber" and its film adaption of the same name. In particular, the work focuses on the main character of the novel named Johann Rettenberger. It tries to follow the eventual distinctions between the literary and the film version. In the beginning, the essay deals with definition of novel as a genre. Then it introduces the novel "Der Räuber" in a greater detail. Last but not least it introduces the author of the novel, Martin Prinz and the film adaption. Furthermore it includes the definition of literary / film adaption and film analysis. Generally it explores the role of the main character in a novel and in a film. The focal point of this thesis is the already mentioned literary and film analysis of the main character as well as the analysis of significant differences in the novel and the film. In the conclusion, the accomplishments of the comparison are summarized and commented.en
dc.subject.translatedDer räuberen
dc.subject.translatedJohann Rettenbergeren
dc.subject.translatedanalyzeen
dc.subject.translatednovelen
dc.subject.translatedfilmen
dc.subject.translatedliterary and film adaptionen
dc.subject.translatedcomparisonen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DA, Prihodova Kristyna.pdfPlný text práce498,43 kBAdobe PDFView/Open
Prihodova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Prihodova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce294,13 kBAdobe PDFView/Open
Prihodova_op.pdfPosudek oponenta práce982,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24156

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.