Title: Zfilmování románu "Die Wand" od Marlen Haushofer. Analýza symboliky zvířat ve filmu.
Other Titles: The film adaptation of the novel " Die Wand "by Marlen Haushofer focusing on animal symbolism.
Authors: Chavíková, Irena
Advisor: Tonsern Clemens, Dr. phil.
Referee: Pfeiferová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24158
Keywords: rakouská literatura;film;román;marlen haushofer;die wand
Keywords in different language: austria literature;film;roman;marlen haushofer;the wall
Abstract: Diplomová práce analyzuje román "Die Wand" od Marlen Haushofer a zabývá se i jeho zfilmovanou verzí. V teoretické části je popsán život spisovatelky a jsou hledány i autobiografické znaky v románu/filmu. V praktické části je popsána symbolika zvířat a její spojitosti buďto se spisovatelku samotnou nebo s hlavní postavou.
Abstract in different language: The topic of this master thesis is Marlen haushofer, her novel "The Wall", as well as its subsequent fimization. This master thesis is plit into two major parts. The theoretic part adresses the life of the novelist, while taking the autobiographic aspect of her novels into specials consideration. The second, practical part, concernes itself with the novel and its fimization with a specials emphasis on the animal symbolism in both.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Chavikova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Chavikova_op.pdfPosudek oponenta práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Chavikova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce315,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.