Title: Besserer Deutschunterricht durch den Einsatz von ausgewählten modernen didaktischen Mitteln?
Other Titles: Improving language teaching of German by applying specific modern teaching methods?
Authors: Matějková, Martina
Advisor: Průcha-Wittmann Julia, Mgr. B. A.
Referee: Ehrenmüller Jürgen
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24159
Keywords: moderní didaktický prostředek;vyučovací proces;metoda;tradiční vyučování;didaktická hra;powerpointová prezentace
Keywords in different language: modern didactics tools;learning process;method;regular teaching;didactic game;powerpoint presentation
Abstract: Práce se zabývá využitím vybraných didaktických prostředků- PowerPointových prezentací a didaktických her v rámci vyučování cizího jazyka (německého). V teoretické části jsou popsány základní pojmy, jednotlivé vyučovací metody, didaktické prostředky a postupy v rámci tradičního a moderního vyučování. V praktické části jsou aplikovány výsledky výzkumu provedeného na ZŠ v Tlučné, kdy byly odučeny hodiny ve dvou paralelních třídách. V jedné tradičními postupy, s využitím klasických vyučovacích pomůcek a ve druhé pomocí moderních didaktických prostředků.
Abstract in different language: The title of this diploma thesis is: means better teaching of German language throw using of chosen didactic methods? The thesis is separated into two blocks. First is theoretical and second one is practical. There is a basic concepts at the beginning of the first theoretical block, list of older and newer methods in the middle and the view of didactic methods used for learning foreign languages. Practical part described in the first block was applied in the 7th grade of elementary school in Tlučná in two separated classes. First group was taught throw using of chosen modern didactic methods. Second group was taught by classic methods. Goal of the thesis is to figure out if teaching foreign languages with using modern didactics methods will bring better results than regular teaching.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomarbeit Martina Matejkova FINAL VERSION.pdfPlný text práce4,05 MBAdobe PDFView/Open
Matejkova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Matejkova_op.pdfPosudek oponenta práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Matejkova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce191,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24159

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.