Title: Srovnání plzeňského a ostravského německého evangelického sboru (do roku 1946)
Other Titles: Comparison of German Evangelical congregation in Pilsen and Ostrava (until 1946)
Authors: Kordová, Iveta
Advisor: Stočes Jiří, PhDr. Ph.D.
Referee: Ehrenmüller Jürgen
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24160
Keywords: evangelická církev;protestantismus;wehrenfennig;plzeň;ostrava;vyznání;sudety
Keywords in different language: evangelical;church;protestantism;wehrenfennig;pilsen;ostrava;confession;sudetenland
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá Německou evangelickou církví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, konkrétně komparací farností v Plzni a v Ostravě. Tato města budou porovnávány z hlediska historického vývoje, velikosti a finanční podpory v obou oblastech. Statistická část vznikla díky datům získaným z Archivu města Plzně a Ostravy. Na základně těchto informací můžeme zjistit vyznání obyvatel před vstupem a po výstupu do této církve, kolik osob do církve přispívalo a výši těchto příspěvků.
Abstract in different language: This thesis deals with the German Evangelical Church in Bohemia, Moravia and Silesia, specifically with comparison of parishes in Plzen and Ostrava. These cities will be compared in terms of historical development, size and financial support in both areas. The statistical part is based on the data acquired from the Archive of the City of Pilsen and Ostrava. On the basis of those information we can determine church belonging of inhabitants, how many people contributed to the church as well as the amounts of these contributions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kordova.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Kordova_vp.pdfPosudek vedoucího práce965 kBAdobe PDFView/Open
Kordova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce361,04 kBAdobe PDFView/Open
Kordova_op.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24160

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.