Title: Použití verbonominálních konstrukcí ve vybraných funkčních stylech
Other Titles: Use of verbo-nominal phrases in chosen functional styles
Authors: Pechová, Zuzana
Advisor: Menclová Hana, Mgr. Ph.D.
Referee: Voltrová Michaela, Dr. phil.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24163
Keywords: verbonominální vyzba;funkční sloveso;funkční styl;německý jazyk
Keywords in different language: verbonominal construction;function verb;function style;german
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá verbonominálními vazbami ve dvou vybraných funkčních stylech v publicistickém a administrativním stylu. Cílem práce bylo zjistit, v jaké míře se verbonominální vazby v těchto stylech vyskytují, zda lze některé tyto vazby považovat za typické pro určitý funkční styl a navrhnout jejich možné parafráze.
Abstract in different language: This thesis focuses on verbonominal constructions in chosen function styles - in the publicistic style and the style of official documents. The aim of the thesis is to determine to what extent the verbonominal constructions occur in the selected functional styles, if some of them can be considered as typical of the particular functional style and to provide their periphrases.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Pechova Zuzana.pdfPlný text práce847,76 kBAdobe PDFView/Open
Pechova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Pechova_op.pdfPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Pechova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce214,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24163

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.