Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPfeiferová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKlapilová, Lenka
dc.contributor.refereeEhrenmüller Jürgen
dc.date.accepted2016-5-24
dc.date.accessioned2017-02-21T09:43:27Z-
dc.date.available2014-12-12
dc.date.available2017-02-21T09:43:27Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-14
dc.identifier64409
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24165
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá intermediálním srovnáním postavy pianistky Eriky Kohut v románu Die Klavierspielerin od rakouské spisovatelky Elfriede Jelinek a stejnojmenné filmové adaptaci od rakouského režiséra Michaela Hanekeho. První část je věnována teoretickému úvodu do problematiky zfilmování literatury, literární adaptace, teorie intermediality a analýzy filmové postavy. Další část práce se věnuje Elfriede Jelinek, jejímu úspěšnému románu Die Klavierspielerin, charakteristice hlavních románových postav a především deformacím postavy Eriky Kohut způsobených vlivem rodiny a společnosti. V následující části je představen Michael Haneke a jeho volné filmové zpracování Die Klavierspielerin. Cílem této práce je shrnout shody a rozdíly v charakteristice hlavních postav románu a filmové adaptace. Hlavní důraz je kladen především na vlivy, jež ovlivnily postavu Eriky Kohut.cs
dc.format64 s. (112 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpianistkacs
dc.subjectintermediální srovnánícs
dc.subjectzfilmování literaturycs
dc.subjectfilmová adaptacecs
dc.subjectintermedialitacs
dc.subjectelfriede jelinekcs
dc.subjectmichael hanekecs
dc.subjectrakouská literaturacs
dc.subjectrakouský filmcs
dc.titlePianistky: Elfriede Jelinek versus Michael Haneke - intermediální srovnánícs
dc.title.alternativeThe Piano Teachers: Elfriede Jelinek versus Michael Haneke - intermedia comparisonen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the intermedia comparison of the main character Erika Kohut in the novel The Piano Teacher, written by Austrian writer Elfriede Jelinek, and in its film adaptation from Austrian director Michael Haneke. The first part is devoted to a theoretical introduction to the issues of film adaptation, intermedia theory and analysis of film characters. The next part deals with Elfriede Jelinek, her successful novel The Piano Teacher, the characteristics of the main characters of this novel and especially with the deformation of the protagonist Erika Kohut caused by the influence of family and society. In the following part is introduced Michael Haneke and his loose film adaptation of The Piano Teacher. The main goal of the thesis is to present similarities and differences in the characteristics of the main characters between the novel and its film adaptation. The emphasis is put primarily on the influences that have affected the character Erika Kohut.en
dc.subject.translatedthe piano teacheren
dc.subject.translatedintermedia comparisonen
dc.subject.translatedfilm adaptation of a novelen
dc.subject.translatedintermedialityen
dc.subject.translatedelfriede jelineken
dc.subject.translatedmichael hanekeen
dc.subject.translatedaustria literatureen
dc.subject.translatedaustria filmen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
klapilova_dp.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Klapilova_op.pdfPosudek oponenta práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Klapilova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce379,8 kBAdobe PDFView/Open
Klapilova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24165

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.