Title: Zážitková pedagogika ve výuce cizích jazyků na příkladu waldorfské školy
Other Titles: Experience pedagogy in teachings of languages in waldorf education
Authors: Jůdová, Jitka
Advisor: Salcmanová Eva, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24166
Keywords: zážitková pedagogika;waldorfská škola;výuka němčiny jako cizího jazyka.
Keywords in different language: experience pedagogy;waldorf education;teaching german
Abstract: Diplomová práce se zabývá prvky zážitkové pedagogiky ve waldorfské škole. Skládá se ze dvou částí - teoretické a praktické. V první teoretické části definuje cíle a principy zážitkové pedagogiky a waldorfské školy. V druhé praktické části jsou zpracovány hodiny němčiny v jednotlivých ročnících základní školy, tedy od 1. do 9. třídy. Zde je pozornost zaměřena na metody a obsah hodiny a také na prvky zážitkové pedagogiky v tomto typu školy. Na závěr této kapitoly jsou uvedeny typy do výuky německého jazyka v běžných školách.
Abstract in different language: This master thesis focuses on experience-pedagogy at Walldorfschool and its possibilities in the framework of traditional schooling.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomarbeit_Judova.pdfPlný text práce813,13 kBAdobe PDFView/Open
Judova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Judova_op.pdfPosudek oponenta práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Judova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce199,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24166

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.