Title: Škola ve městě zlata a soli. Kašperskohorské školství v letech 1860 - 1945.
Other Titles: School in the town of gold and salt. Education in Kašperské Hory (Bergreichenstein) from 1860 to 1945.
Authors: Kubíková, Kristýna
Advisor: Stočes Jiří, PhDr. Ph.D.
Referee: Kilián Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24168
Keywords: školství;výuka;pohraničí;vztahy mezi čechy a němci;kašperské hory;bergreichenstein;školní kroniky;1860-1945.
Keywords in different language: education system;tuition;frontier;relationships between czech and german;kašperske hory;bergreichenstein;school chronicles;1860-1945.
Abstract: V této diplomové práci jsou podrobněji rozebírány vztahy mezi Čechy a Němci na příkladu školství v letech 1860-1945 v pohraničí, konkrétně ve městě Kašperské Hory (Bergreichenstein). Dále je v práci zmíněno všeobecně o školství v tomto období a informace o přibližném jazykovém rozdělení. Na konci se nachází stručně porovnání vztahů mezi Čechy a Němci v pohraničních oblastech Kašperské Hory a Blížejov (Blisowa). Česko-německé vztahy na příkladu školství v přibližném časovém období autorka zkoumala i ve své bakalářské práci, právě na příkladu Blížejova.
Abstract in different language: This thesis is concerned with relations between The Czechs and Germans. The sample of education system has been analyzed in detail in period 1860-1945 at frontier, specifically in town Kašperské Hory (Bergreichenstein). Furthermore there is information about education in general as well as the issue of approximate language division at that time. In conclusion there is an concise comparison between Czech and German relations in border frontiers Kašperské Hory and Blížejov (Blisowa). The author also examined the Czech and German relations within the education system at the approximate time period of a village Blížejov in her Bachelor thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace-Kubikova.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Kubikova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Kubikova_op.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Kubikova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce332,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24168

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.