Title: Morfologické prostředky textové koheze a koherence
Other Titles: Morphological means of text cohesion and coherence
Authors: Hlaváčová, Eva
Advisor: Menclová Hana, Mgr. Ph.D.
Referee: Voltrová Michaela, Dr. phil.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24171
Keywords: definice textu;znaky textu;morfologické prostředky textové koheze a koherence;konektory;sekundární předložky;kvantitativní analýza sekundárních předložek a konektorů v populárně vědeckých textech
Keywords in different language: text definition;cohesion;coherence;morphological means of text cohesion and coherence;connectors;secondary prepositions;corpus analyse
Abstract: Diplomová práce se zabývá morfologickými prostředky textové koheze a koherence. V teoretické části je rozebírána problematika definice textu, dále je zde charakterizována podstata textové koheze a koherence, především jsou pak vyzdviženy morfologické prostředky, které podporují soudržnost textu, přičemž jek kladen důraz na sekundární předložky, jako na opomíjený prostředek koheze a koherence textu, a na konektory. Sekundárním předložkám a konektorům se také věnuje praktická část diplomové práce. Z vybraných populárně vědeckých textů jsou excerpovány jednotlivé sekundární předložky a konektory, dané výsledky srovnány s údaji, které jsou k dispozici v korpusu (www.dwds.de). Následně je provedena celková analýza, která je doplněna o grafy a tabulky.
Abstract in different language: The diploma thesis under the title "Morphological means of text coherence and text cohesion" is divided in two parts. In the theoretical part, the phenomenon of the text coherence and text cohesion are defined, with focus on their variety of scientific resources and with respect to diverse definitions in the past and present German and Czech linguistic discourse. The next theoretical chapters deal with the terms "connectors" and "secondary prepositions" (always mainly in the morphological area of the system of the German language) which participate on the scientific character of the texts. In the practical part of the paper, the author analyse morphological connectors and secondary prepositions in a selection of own texts and with a useful help of the corpus linguistics (www.dwds.de). The results of the quantitative and qualitative analyse are evaluated in the number of coloured graphs and charts, which are to be found in the appendix of the diploma thesis. In the conclusion, the main characteristics of scientific texts with focus on the text coherence and text cohesion are set. However, the phenomenon of "secondary prepositions" belongs to the often ignored, undervalued topics of the morphology, although just the multi-part prepositions affects the forming of the scientific texts and compresses their structure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morphologische Mittel der Textkohasion und -koharenz _a_ 9. 4.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Hlavacova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Hlavacova_op.pdfPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Hlavacova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce382,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.