Title: Místa paměti židovského osídlení na Sedlčansku a jejich vnímání současným zdejším obyvatelstvem
Other Titles: Places of memory of the Jewish settlement in the region of Sedlčany and their perception of the current local populations
Authors: Vodičková, Andrea
Advisor: Stočes Jiří, PhDr. Ph.D.
Referee: Salcmanová Eva, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24176
Keywords: židé;historie;osídlení;pamětihodnost;holokaust;koncentrační tábor;synagoga;hřbitov;dotazník;projekt
Keywords in different language: jews;history;populating;sight;holocaust;concentration camp;synagogue;cemetery;questionnaire;project
Abstract: V prvé části diplomové práce je stručně popsán vývoj židovského osídlení na Sedlčansku včetně holokaustu v době nacistické okupace. Dále jsou zde ve vymezeném území znázorněny jednotlivé památky a místa paměti. Třetí část je věnována aplikaci a výzkumu tohoto tématu. Popsala jsem zde projekty a výstavy organizované základní školou a dále jsem se pokusila na základě dotazníkového šetření analyzovat současný vztah obyvatel k výše uvedeným místům.
Abstract in different language: In the first part of the thesis there is briefly described the development of Jewish settlements in Sedlčansko including the Holocaust during the Nazi occupation. There are also illustrated the limited area of monuments and places of memory. The third part is devoted to the application and research of this topic. I have described here projects and exhibitions organized by the primary school and I tried on the basis of survey to analyze the current relationship of the population to the places listed above.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp.pdfPlný text práce8,58 MBAdobe PDFView/Open
Vodickova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Vodickova_op.pdfPosudek oponenta práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Vodickova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce396,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.