Title: Použití verbonominálních konstrukcí ve vybraných funkčních stylech
Other Titles: Use of verbo-nominal phrases in chosen functional styles
Authors: Pechová, Zuzana
Advisor: Menclová Hana, Mgr. Ph.D.
Referee: Voltrová Michaela, Dr. phil.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24179
Keywords: verbonominální vazba;funkční sloveso;funkční styl;frazeologismus;slovesný vid;publicistický styl;administrativní styl
Keywords in different language: verbonominal constructin;functional verb;functional style;phraseologism;verbal aspect;publicistic style;administrative style
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá verbonominálními vazbami ve dvou vybraných funkčních stylech - v publicistickém a administrativním stylu. Cíle práce bylo zjistit, jaké verbonominální vazby se v textech vyskytují, v jaké míře a zda pro ně existuje odpovídající parafráze. Pozornost je věnována také jejich vlastnostem a klasifikaci dle různých kritérií.
Abstract in different language: This master thesis focuses on verbonominal contructions in chosen functional styl - in the publicistic style and the style of official documents. The aim of the thesis is to determine to what extent the verbonominal constructions occur in the selected functional styles, if some of them can be considered as typical of the particular functional style and if there exist their periphrases.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Pechova Zuzana 2016.pdfPlný text práce918,86 kBAdobe PDFView/Open
Pechova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Pechova_op.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Pechova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce408,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24179

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.