Title: Besserer Deutschunterricht durch den Einsatz von ausgewählten modernen didaktischen Mitteln?
Other Titles: Improving language teaching of German by applying specific modern teaching methods?
Authors: Matějková, Martina
Advisor: Průcha-Wittmann Julia, Mgr. B. A.
Referee: Ehrenmüller Jürgen
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24180
Keywords: didaktický prostředek - vyučovací metoda - didaktické hry - powerpointové prezentace - výuka cizích jazyků
Keywords in different language: didactical approaches - teaching method - didactical games - powerpoint presentation - teaching of foreign languages
Abstract: Práce se zabývá moderními didaktickými prostředky, popisuje různé metody a didaktické postupy ve vyučování německého jazyka jako druhého cizího jazyka. V praktické části jsou srovnávány tradiční vyučovací hodiny s hodinami moderně pojatými, v kterých jsou využity převážně PowerPointové prezentace a didaktické hry pro výuku cizích jazyků. Výzkum pro praktickou část byl prováděn na ZŠ s MŠ v Tlučné a v 7. třídě bylo celkem odučeno 6 hodin dle tradičních principů a 6 hodin podle moderních didaktických zásad za využití zvolených moderních didaktických prostředků. Výsledky písemných i ústních výkonů žáků v obou skupinách pak byly porovnávány a výsledné grafy shrnující dosažené výsledky jsou součástí práce.
Abstract in different language: The work deals with modern didactical approaches, methods and didactical processes in the teaching of foreign languages. The traditional lessons are compared with modern lessons in the practical part. In the modern lessons there were used the Power Point Presentations and didactic games. Research for the practical part of the diploma thesis took place at the ZŠ s MŠ Tlučná. There was tought 2x 6 lessons of the Geman language. In the first group were used the traditional methods and didactical approaches, in the modern lesson was tought by using modern didactical methods and approaches (PowerPoint Presentations, games). Results were compared and they are a part of the diploma thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Masterarbeit Martina Matejkova.pdfPlný text práce3,61 MBAdobe PDFView/Open
Matejkova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Matejkova_op.pdfPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Matejkova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce311,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24180

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.