Title: Populární hudba 21. století se zaměřením na rock a pop
Other Titles: Popular music of the 21st century with a focus on rock and pop
Authors: Votava, Zdeněk
Advisor: Kuhn Tomáš, Doc. Mgr. Ph.D.
Referee: Bezděk Jiří, Doc. MgA. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24207
Keywords: rock;pop;podobnosti;hudební styly;hudební žánry;hudební interpreti;hudební aktivity;základní školy;znaky hudby
Keywords in different language: rock;pop;similarities;music styles;music genres;musical interpreters;musical activities;primary schools;music characteristics
Abstract: V této práci je nastíněn vývoj moderní populární hudby. Zároveň zahrnuje i interprety a styly, ze kterých moderní hudba čerpá. Dále se práce zabývá určitými podobnostmi v hudbě jednotlivých skupin a interpretů. V poslední řadě práce obsahuje několik návrhů na hudební aktivity pro žáky základních škol.
Abstract in different language: This thesis enlightens reader on the development of modern popular music. It also includes information on musical interpreters and styles that inspired modern music. The thesis also covers description of similarities among various musical groups and interpreters. Also includes several suggestions of musical activities for students of primary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Z. Votava.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
Votava_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce865,37 kBAdobe PDFView/Open
Votava_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce590,14 kBAdobe PDFView/Open
Votava_obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce207,1 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.