Title: Rozvoj profesních kompetencí učitele NŠ v Karlovarském kraji se zaměřením na rozvoj diagnostické kompetence
Other Titles: The development of the primary school teacher´s professional expertise in Karlovy Vary Region with the focus on the diagnostic expertise development
Authors: Hornáková, Miluše
Advisor: Soukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24303
Keywords: profese učitele;kompetence učitele;diagnostická kompetence učitele;pedagogická diagnostika;oblasti pedagogické diagnostiky v primární škole;metody a techniky pedagogické diagnostiky
Keywords in different language: the profession of teacher;teacher´s competency;teacher´s diagnostic competency;pedagogical diagnostics;fields of pedagogical diagnostics on a primary school;methods and techniques of pedagogical diagnostics
Abstract: Diplomová práce se zabývá metodami a technikami využívanými učiteli 1. stupně základních škol v Karlovarském kraji v jednotlivých oblastech pedagogické diagnostiky a autodiagnostiky. Teoretická část popisuje profesi učitele z hlediska profesních kompetencí. Zaměřuje se na diagnostickou kompetenci a na specifika pedagogické diagnostiky na prvním stupni základní školy. Vymezuje oblasti pedagogické diagnostiky a charakterizuje specifika diagnostických postupů v práci učitele prvního stupně základní školy. Praktická část obsahuje výzkumnou sondu v oblasti diagnostické kompetence učitelů prvního stupně základních škol v Karlovarském kraji. Zjišťuje, které diagnostické metody a techniky využívají učitelé 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji a specifikuje předměty studijních plánů oboru Učitelství 1. stupně na fakultě pedagogické ZČU v Plzni a na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ve kterých učitelé 1. stupně ZŠ získávají a rozvíjejí diagnostickou kompetenci.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with methods and techniques in the fields of the pedagogical diagnostics and own teaching activities in pedagogical practice of primary schools teachers of the Karlovy Vary region. The theoretical part concerns with a teacher´s profession from the vocational competences point of view. The focus is on the diagnostic competence and on the specifics of pedagogical diagnostics on a primary school. It defines the fields of pedagogical diagnostics and it characterizes the specifics of diagnostic processes within the work of primary school teachers. The practical part contains an important insight into the field of the primary school teachers´ diagnostic competences in the Karlovy Vary region. It discovers which diagnostic methods and techniques are used by the primary school teachers in Karlovy Vary Region and it also specifies the subjects of Primary School Teacher Training Program at The Faculty of Education of UWB in Plzeň and The University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem, where teachers get and develop their diagnostic competence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Hornakova.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
Hornakova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Hornakova OP.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Hornakova O.pdfPrůběh obhajoby práce362,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24303

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.