Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPoláček Stanislav, MgA. Mgr.
dc.contributor.authorPelouchová, Tereza
dc.contributor.refereeUhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-8-30
dc.date.accessioned2017-02-21T09:47:06Z-
dc.date.available2014-9-12
dc.date.available2017-02-21T09:47:06Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-4-15
dc.identifier61915
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24318
dc.description.abstractCílem práce bylo vytvoření sedmi středně velkých formátů a jednoho objektu na téma Můj mikrosvět. Tímto tématem jsem chtěla zprostředkovat své pocity při mé, poněkud obtěžující poruše spánku, a to spánkové paralýze. Práce je tak zaměřena výhradně na pocity a emoce, které prožívám během spánku a bezprostředně po probuzení. Jako techniku jsem zvolila klasické temperové barvy a nástrojem malby byla malířská špachtle. Celá práce je doprovázena textovou částí, kde se zabývám vznikem, pocity a emocemi, inspiračními zdroji, vysvětlením daného problému spánkové paralýzy a v neposlední řadě popisuji postup a průběh celé tvorby.cs
dc.format27 s. (36 856 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmůj mikrosvětcs
dc.subjectspánekcs
dc.subjectspánková paralýzacs
dc.subjectakční malbacs
dc.subjectemocecs
dc.titleMůj mikrosvět - objekt a soubor sedmi obrazů (volná technika)cs
dc.title.alternativeMy microworld - object and set of seven paintings (free technique)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this assignment was to create seven paintings of middle format and one object on topic My microworld. This topic I want to convey my feelings about my annoying sleep disorder, exactly sleep paralysis. This work is focused only my feelings and emotions, which I experience during sleep and immediately after awakening. I used a classic colour as a technique and as a tool of painting was a painting palette knife. Whole work is connected to the text part, where I am dealing about creation, feelings and emotions, sources of inspiration, explanation of sleep paralysis question and finally describe a proces whole creation.en
dc.subject.translatedmy microworlden
dc.subject.translatedsleepen
dc.subject.translatedsleep paralysisen
dc.subject.translatedaction paintingen
dc.subject.translatedemotionsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
PELOUCHOVA_posudek_vedouci_Polacek_2016.docPosudek vedoucího práce72 kBMicrosoft WordView/Open
PELOUCHOVA_posudek_oponent_Uhl Skrivanova_2016.docPosudek oponenta práce79 kBMicrosoft WordView/Open
Prubeh obhajoby - Pelouchova Tereza_2016.pdfPrůběh obhajoby práce435,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.