Title: Vrstvení
Other Titles: Layering
Authors: Jiříček, Dalibor
Advisor: Zikmundová Vladimíra, PhDr. Ph.D.
Referee: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24322
Keywords: vrstvení;počítačová grafika;fotografie;grafické editory;fotomanipulace;koláž;příroda;photoshop;fantasy;abstrakce
Keywords in different language: layering;computer graphics;photography;graphic editors;photomanipulation;collage;nature;photoshop;fantasy;abstraction
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o sérii uměleckých děl založených na procesu vrstvení, popisuje vývoj a postup práce, ukazuje různé možnosti pohledu na danou problematiku, vysvětluje autorův přístup a nabízí stručné vysvětlení funkce a významu obrazů vystavěných z běžných fotografií pomocí bitmapového editoru.
Abstract in different language: This Bachelor thesis discusses a series of artworks based on the layering process, describes the development and progress of the work, shows different ways of looking at the issue, explains the author's approach and provides a brief explanation of the function and importance of images built from conventional photographs with a bitmap editor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jiricek_Vrstveni.pdfPlný text práce21,61 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Jiricek Dalibor_vedouci_Zikmundova_2016.pdfPosudek vedoucího práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Jiricek Dalibor_oponent_Polacek_2016.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Jiricek Dalibor_2016.pdfPrůběh obhajoby práce384,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.