Title: Cyklus krátkých videoklipů ze studentského života
Other Titles: Series of short video clips from a student life
Authors: Simet, Pavel
Advisor: Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Vančát Jaroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24324
Keywords: video;mobilní telefon;studentský život;dokumentární žánr
Keywords in different language: video;mobile phone;student´s life;documentary genre
Abstract: Výstupem této bakalářské práce je cyklus pěti krátkých videoklipů ze studentského života. Videoklipy jsou natočeny pouze kamerou mobilního telefonu (smartphone) a postprodukčně zpracovány ve volně dostupném, bezplatném programu (software) pro zpracování videa. V teoretické části této práce čtenáře stručně seznámím s dokumentárním žánrem, jeho významem, historií a dělením. Dále nastíním vlastní tvůrčí přístup a navrhnu tematicky podobný školní projekt.
Abstract in different language: The output of this bachelor thesis is a series of five short video clips from a student´s life. The video clips are recorded only by a camera of a mobile phone (smartphone) and then compiled in a free software program for video compiling. In the theoretical part of this work I acquaint the reader with the documentary genre, its purpose, history and division. I furthermore outline my own creative approach and suggest a thematically similar school project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavel Simet - Cyklus kratkych videoklipu ze studentskeho zivota.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Simet Pavel_vedouci_Masek_2016.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Simet Pavel_oponent_Vancat_2016.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Simet Pavel_2016.pdfPrůběh obhajoby práce475,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24324

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.