Title: Zrcadlení
Other Titles: Reflection
Authors: Bílková, Lucie
Advisor: Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Uhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24325
Keywords: zrcadlení;fotografie;digitální fotografie;portrét;dokumentární fotografie
Keywords in different language: reflection;photography;digital photography;portrait;documentary photography
Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám souborem deseti fotografií na téma Zrcadlení. Tento soubor vychází ze zkoumání odrazu lidského těla v různých zrcadlících materiálech. Vycházela jsem ze svého zájmu o fotografii a touhy vytvořit sérii fotografií právě na toto téma. Výsledný soubor fotografií balancuje na hranici aranžované portrétní fotografie a dokumentární fotografie. Výsledná práce mapuje rozmanitost prostředí, kde jsem se pohybovala a hledala možnosti tvorby. Textová část mé bakalářské práce uvádí inspirační zdroje, zmiňuje proces tvorby a technické specifikace.
Abstract in different language: In my bachelor work I deal with set of ten photos called Reflection. This set is based on the research of reflection of the human body in the different reflective materials. This work is based on my hobby in photography and my desire to create the series of photos on this theme. This file balanced on the border of the aranged or portrait photography and the documentary photography. The resulting work is maping the diversity of surroundings where I moved and looking for the possibilities of making. The text part of my bachelor work provides sources of inspiration, alluding the process of creation and the technical specifications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_bilkova.pdfPlný text práce9,21 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Bilkova Lucie_2016.pdfPrůběh obhajoby práce501,38 kBAdobe PDFView/Open
BILKOVA_posudek_vedouci_Masek_2016.docPosudek vedoucího práce76 kBMicrosoft WordView/Open
BILKOVA_posudek_oponent_Uhl Skrivanova_2016.docPosudek oponenta práce81,5 kBMicrosoft WordView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24325

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.