Title: Ozvláštněné portréty přátel
Other Titles: Transformation
Authors: Škvareninová, Sára
Advisor: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Referee: Uhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24328
Keywords: malba;portrét;detail;surrealismus;ilustrace;vztahy;city
Keywords in different language: painting;portrait;detail;surrealism;illustration;relation ships;feelings
Abstract: Cílem této práce bylo zhotovit 7 obrazů, o rozměrech přibližně 100x 70 cm na téma "Ozvláštněné portréty přátel". Použitou technikou je malba akrylovými barvami na sololitové desky. Obrazy jsou zaměřené na vystižení vztahu mezi autorkou a portrétovanou osobou nahlíženo skrze její osobitý způsob vnímání a zobrazování. Důležité pro ni bylo také vystihnout povahu, zájmy nebo prostředí portrétovaných osob. Jedná se o pokus v symbolech, barvách, nenápadných detailech i výrazech obličejů vytvořit co nejkomplexnější odraz reality, takové, jakou ji vnímá autorka. V teoretické části je popisován proces tvorby a uvažování, který vedl k vytvoření konečných sedmi obrazům. Dále jsou v této práci popsány jednotlivé obrazy do detailu.
Abstract in different language: A target of my Bachelor Thesis was a creation of 7 pictures of the size approximately 100x70 cm on the topic "Ozvláštněné portréty přátel" (Portraits of my friends). The used paint method is painting with acrylic colors on hardboards. The pictures express relationship between authoress and painted persons through her personal way of perception and imagination. It was important for her to capture and express the personality, interests or ambience of the portrayed persons. Thanks to colors, symbols or inconspicuous details and facial expressions, she tried to create the most complex image of her friends and show her relationship to them and how she sees them. The theoretical part is targeted on process of creation and thinking that leaded at the final shape of her seven pictures and these are characterized in depth then.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ozvlastnene portrety pratel-BP-Sara Skvareninova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Skvareninova Sara_2016.pdfPrůběh obhajoby práce369,51 kBAdobe PDFView/Open
SKVARENINOVA_posudek_vedouci_Polacak_2016.docPosudek vedoucího práce74,5 kBMicrosoft WordView/Open
SKVARENINOVA_posudek_oponent_Uhl Skrivanova_2016.docPosudek oponenta práce79 kBMicrosoft WordView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24328

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.