Title: Banální zátiší (strukturální malba až asambláž)
Other Titles: Banal still life (structural painting to assemblage)
Authors: Šikel, David
Advisor: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Referee: Uhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24333
Keywords: malba;rys;zátiší;asambláž
Keywords in different language: painting;lineament;still life;assemblage
Abstract: Cílem této bakalářské práce je znázornění výjevů z fotografií, pořízených v bytovém domě. Konkrétně se jedná o prostory, jež jsou vyobrazeny v cyklu devíti maleb o velikosti 690 mm x 1000 mm, doplněných asamblážemi. Práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část bakalářské práce se skládá z úvodu do vybrané techniky rysu a malby, kapitol zabývajících se současnými českými umělci a použitými inspiračními zdroji. Praktická část rozebírá problematiku průběhu práce, pracovní postup a jednotlivé vytvořené malby. Přílohou práce je cyklus devíti maleb a fotografií.
Abstract in different language: The aim of this bachelor work is visualization of scenes of photos taken in apartment building. Particularly these scenes are places captured in set of nine paintigs completed by assemblages of size 690 mm x 1000 mm. Work contains two parts: theoretical and practical. The theoretical part of the work consists of introduction to used techniques of lineament and paint, chapters dealing with contemporary czech artists and used sources of inspiration. In practical part of the bachelor work I deal with the problems of process of work, with the working process and with the created paintings themselves. The appendix contains series of nine paintings and photos.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sikel_David_Banalni_zatisi_2016.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
SIKEL_posudek_vedouci_Polacak_2016.docPosudek vedoucího práce73,5 kBMicrosoft WordView/Open
SIKEL_posudek_oponent_Uhl Skrivanova_2016.docPosudek oponenta práce81,5 kBMicrosoft WordView/Open
Prubeh obhajoby - Sikel David_2016.pdfPrůběh obhajoby práce426,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24333

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.