Title: Tanec a Fitness v rámci moderních gymnastických aerobních forem (multimediální dvd)
Other Titles: Dance and Fitness within modern forms of aerobic gymnastics (multimedia dvd)
Authors: Kozáková, Nikola
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24351
Keywords: klíčová slova: zumba;salsa;merengue;reggeaton;cumbia
Keywords in different language: key words: zumba;salsa;merengue;reggeaton;cumbia
Abstract: Bakalářská práce se věnuje metodice vybraných tanečních kroků zapracovaných do multimediálního DVD. DVD může být nástrojem pro mnohé instruktory, pedagogy nebo vedoucí zájmových útvarů. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části, kterou nazývám teoretická se věnuji fyziologickým a psychologickým aspektům. Dále rozpoznání hudebních rytmů, náležitosti hodiny jako je tvorba seznamu skladeb, výběr, vhodné choreografie a struktura taneční hodiny. Zmíněny byly i zásady instruktora. V druhé praktické části jsou vybrané taneční kroky v metodických řadách podrobně popsány a zpracovány do ukázkových videí. Pro srovnání je použita zumba v praxi v dětském zumbovém útvaru pod vedením Venduly Kořínkové a praktická ukázka zumby u dospělých cvičenců. Praktická část je rozdělena do 4 kapitol podle tanců, další pátou kapitolou je cuingu instruktora a jeho použití v praxi.
Abstract in different language: The thesis deals with the methodology of selection of dance steps incorporated into a multimedia DVD. DVD can be a tool for many instructors, teachers or head of interest formation. The work is divided into two parts. In the first part, which I call the theory describes the physiological and psychological aspects . Further recognizing musical rhythms, clock essentials such as creating playlists, select the suitable structure and choreography dance lessons. They spoke about the principle instructor. The second practical part are selected dance steps in a methodical series described in detail and processed into the sample videos. For comparison Zumba is used in practice in the children's department under the leadership zumbovém Vendula Kořínková a practical demonstration of Zumba adult exercisers. The practical part is divided into four chapters according dances. another fifth chapter is cuing instructor and its use in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KOZAKOVA NIKOLA 2016.pdfPlný text práce695,29 kBAdobe PDFView/Open
KOZAKOVA N. - OP.pdfPosudek oponenta práce212,55 kBAdobe PDFView/Open
KOZAKOVA N..pdfPrůběh obhajoby práce85,33 kBAdobe PDFView/Open
KOZAKOVA N. - VP.pdfPosudek vedoucího práce126,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24351

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.